Xunta
Galicia
UE
 

 

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 8:
“Promover a sostenibilidade e a calidade no emprego e favorece-la movilidade laboral”

 

CÓDIGO E DENOMINACIÓN DA ACCIÓN FORMATIVA

XXIFCX0003 Coñecemento Técnico de Solucións TI

  NÚMERO DE ACCIÓN FORMATIVA /GRUPO

  2018/000346

  ENTIDADE

  INFORHOUSE SL.

  DATA INICIO

  17/09/2018

  DATA REMATE

  24/06/2019

  HORARIO

  10:00-12:00

 

A subvención concedida está cofinanciada nun 80% con cargo ó programa operativo FSE Galicia 2014-2020, dentro do Obxectivo Temático 8: promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral, a prioridade de investimento 8.5: a adaptación dos traballadores e traballadoras, as empresas e o empresariado ao cambio, e o obxectivo específico 8.5.1: adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional.


DO PROXECTO:
ORDE do 31 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria. (Procedemento TR310A)


Coñecemento Técnico de Solucións TI” pretende un aliñamento cas tecnoloxías e metodoloxías de la industria 4.0 ao tempo que acerca ao persoal a unha visión global e integral do proceso de negocio, de tal forma que poidan trasladar o coñecemento adquirido ao seu día a día e interactúen con maior solidez e soltura co cliente, grazas a un mellor entendemento das solucións que propoñen e das necesidades que (ditas solucións) resolven.

 

 

Contactar - Oficinas Centrales

Ciudad del Transporte 61-69,
Polígono Industrial del Tambre.
Santiago de Compostela
15890 A Coruña, España
Tfno: 981 57 58 59
Fax:   981 57 58 00
E-mail: info@inforhouse.es
ÁREA DE CLIENTE

 

Gardar
Preferencias de usuario de cookies
Utilizamos cookies para garantir que obteña a mellor experiencia no noso sitio web. Se rexeita o uso de cookies, é posible que este sitio web non funcione como se espera.
Aceptar todas
Rexeitar todas
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Aceptar
Rexeitar