Business Intelligence

Para a toma de decisións das organizacións, faise necesario o estudo da información accesible a través de diferentes bases de datos e aplicacións, datos sobre estatísticas de clientes, para mellorar na resolución de consultas e por tanto na calidade do servizo aos seus clientes.

A nosa solución de intelixencia de negocio, baseada nunha ferramenta flexible, adaptable a cada tipo de organización, e válida para calquer base de datos, permite interconectar toda a información e analizar en base a criterios definidos previamente, para obter resultados e datos precisos, de forma automatizada, que aporten a información necesaria para decidir qué facer en cada momento, en cada unha das áreas funcionais ou ante diversas coxunturas do seu negocio.

 

Business Intelligence

 

Business Intelligence - Logo

 

Contactar - Oficinas Centrales

Ciudad del Transporte 61-69,
Polígono Industrial del Tambre.
Santiago de Compostela
15890 A Coruña, España
Tfno: 981 57 58 59
Fax:   981 57 58 00
E-mail: info@inforhouse.es
ÁREA DE CLIENTE